Mari Korhonen

Tutustuin NVC:iin Marshall Rosenbergin kirjan kautta vuonna 2012. Inspiroiduin todella siinä kuvatusta tavasta kuunnella vuorovaikutuksessa tunteita ja tarpeita ja jo kirjaa lukiessani aloin soveltaa ja harjoitella NVC-menetelmää omissa vuorovaikutustilanteissani. Olin edeltävät vuodet opiskellut ympäristötekniikkaa AMK:ssa ja valmistunut insinööriksi 2010. Opintojeni jälkeen olen työskennellyt permakulttuurin (ekosysteemisen ympäristösuunnittelun, jossa ihmisympäristöjä suunnitellaan yhteistyössä luonnon kanssa) parissa ja myös kouluttanut permakulttuuri-suunnittelua sekä Suomessa että ulkomailla.

Samalla kun olin oppinut paljon ympäristöä eheyttävästä työstä, eroosiovaurioiden korjaamisesta biologisin menetelmin tai luonnonmukaisesta puutarhanhoidosta, kaipasin myös työkaluja siihen, kuinka toimia samojen yhteistyön periaatteiden mukaan ihmistenkin kanssa. Kumppanuusmalliin perustuvan vuorovaikutuskielen oppiminen oli minulle siihen tervetullut, kaipaamani antoisa lisä.

Kun vuoden 2013 alussa etsin mahdollisuuksia oppia nvc-taitoja käytännössä, löysinkin juuri alkamassa olevan Hanna Savannan vetämän RVO-koulutuksen ja aloitin omat opintoni Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa Oulussa. Kurssin ohella harjoittelin aktiivisesti empatiaparini kanssa ja valmistuin vuotta myöhemmin Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi. Koulutuksen ja empatiaharjoitusten myötä sain enemmän yhteyttä itseeni ja opin sanoittamaan elämässäni aiemmin ”pattitilanteiksi” usein muodostuneita asioita tavalla, jossa en tuominnut itseäni tai muita.

Huomasin, kuinka antoisaa on tulla empaattisesti kuulluksi ja ymmärretyksi, ja että toisten tukeminen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisessa rikastuttaa myös omaa elämääni. Kenties näiden ajatusten myötä heräsi minussa myös kiinnostus nvc-taitojen jakamiseen muille ja niinpä ilmoittauduin mukaan myös Rakentavan vuorovaikutuksen valmentaja-koulutukseen, josta valmistuin 2015.

Olen aiemmin toiminut Hanna Savannan avustajana mm. kahdessa vuoden mittaisessa RVO-koulutuksessa. Olen myös vetänyt toisen kirahvikaverini kanssa muutamia rakentavan vuorovaikutuksen johdantokursseja.