RVO-koulutuksen jälkeen

Suosittelemme NVC-taitojen ylläpitämistä monipuolisin tavoin


Savanna ConneXions järjestää

 • RVO-koulutuksen käyneille yhteisiä jatkokoulutuksia (katso Savanna ConneXionsin FB-sivut)
 • tilauksesta jatkokoulutuksia myös vain omalle RVO-ryhmällesi
 • kansainvälisiä NVC-kouluttajien koulutuksia Suomessa - kesällä 2021 on tulossa International Intensive Training (IIT), 9-päiväinen intensiivikoulutus yhteistyössä The Center for Nonviolent Communication -organisaation kanssa
 • NVC-kesä- ja talvileirejä Suomessa RVOille ja perheenjäsenille
 • NVC-kevättalvileirejä Turkissa

Voit tehdä yhteistyötä Savanna ConneXionsin kanssa

 • järjestämällä NVC-koulutuksia työpaikallasi tai muissa ryhmissä tai vaikkapa kouluissa
 • tarjoutumalla vapaaehtoiseksi assistentiksi, joita tarvitsemme välillä RVO-koulutuksiin - voit kerrata ja hioa taitojasi sekä oppia samalla lisää kouluttamisesta

Voit osallistua omatoimisesti

 • empatiaparien, -perheiden ja -ryhmien tapaamisiin - niitä ei todellakaan suositella päättyväksi, vaikka oma koulutuksesi päättyisikin!
 • Leikkiväki ry:ssä järjestettäviin treeneihin (joka toinen keskiviikko), joissa voit myös harjoitella treenien suunnittelua ja vetämistä
 • NVC ja lasten kasvattaminen -tapaamisiin, joita RVO Sara Hellsten järjestää säännöllisesti pari kertaa kuukaudessa

Kaikista yllä mainituista koulutuksista ja tapaamisista saat varmimmin tietoa RVO:ien omasta FB-ryhmästä sekä Savanna ConneXionsin FB-ryhmästä ja nettisivuilta.

Suomessa aktivoi lähiaikoina toimintaansa myös

 • Suomen NVC-yhdistys (lisätietoa kevään 2019 aikana)

Euroopassa järjestetään joka vuosi

Kansainvälinen organisaatio Center for Nonviolent Communication

Kansainvälisen NVC-sertifioinnin myöntävä CNVC-organisaatio (The Center for Nonviolent Communication) toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikkien panoksen NVC-prosessin tunnetuksi tekemisessä. Jos kouluttaja on sertifioitu NVC-kouluttaja, hänen nimikkeensä on CNVC Certified NVC Trainer. Jos kouluttaja on sertifioimaton eli hänellä ei ole CNVC:n myöntämää sertifiointia, CNVC toivoo hänen omissa koulutuksissaan selventävän, että jaettu tieto perustuu hänen omaan ymmärrykseensä ja henkilökohtaiseen kokemukseensa NVC:stä.

HUOM! Savanna ConneXionsin rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksesta valmistuneet henkilöt ovat virallisesti rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajia (RVO) (englanninkielinen käännös: Constructive Communication Counselor).

Savanna ConneXionsin rakentavan vuorovaikutuksen valmentaja -koulutuksesta valmistuneet henkilöt ovat virallisesti rakentavan vuorovaikutuksen valmentajia (RVV) (englanninkielinen käännös: Constructive Communication Trainer).

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO) ja rakentavan vuorovaikutuksen valmentaja (RVV) ovat Savanna ConneXionsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

CNVC esittää sertifioimattomille ohjaajille seuraavat pyynnöt:

 • Sertifioimattomat ohjaajat voivat valita itselleen työtään parhaiten kuvaavan tehtävänimikkeen. CNVC pyytää, että sekaannusten välttämiseksi nimikkeessä ei käytetä ”NVC”-termiä.
 • CNVC pyytää, että sertifioimattoman ohjaajan pitämissä työpajoissa tai harjoitusryhmissä ei käytetä CNVC:n tavaramerkillä suojattuja termejä tai logoa tapahtumien nimissä, oheismateriaalien otsikoissa tai alaotsikoissa. Oheismateriaaleja ovat esimerkiksi käyntikortit, koulutusmateriaalit, esitteet, sähköpostiosoitteet ja verkkosivujen domain-nimet. Sen sijaan oheismateriaalien leipätekstissä suojattuja termejä voi vapaasti käyttää. CNVC pyytää myös, että näissä koulutuksissa mainittaisiin se, että koulutus perustuu Marshall Rosenbergin kehittämään NVC-prosessiin ja että kouluttaja ei ole CNVC:n sertifioima NVC-kouluttaja.
 • Kun CNVC:n suojattuja termejä tai logoa käytetään oheismateriaaleissa, CNVC pyytää, että niiden yhteydessä kerrotaan paikallisista NVC-organisaatioista ja Suomessa toimivista CNVC:n sertifioimista kouluttajista sekä mainitaan CNVC:n yhteystiedot (www.cnvc.org).
 • CNVC pyytää, että suojatut termit korostetaan tekstissä esimerkiksi kursivoiden.

CNVC:n tavaramerkillä suojatut termit:

 • NONVIOLENT COMMUNICATION: A LANGUAGE OF LIFE
 • THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION
 • CNVC
 • CNVC:n virallinen logo (tämänkin sivun alareunassa)

CNVC:n sertifiointiprosessi

CNVC-organisaatiolla on koulutusohjelma, jonka suorittaneille myönnetään CNVC Certified NVC Trainer -nimike. Koulutuksen aikana osallistuja

 • lujittaa ja laajentaa ymmärrystään NVC-ajattelusta, erityisesti NVC:n yhteiskunnallisesta ja henkisestä ulottuvuudesta, ja osallistuu aktiivisesti NVC-yhteisöön
 • perehtyy syvällisesti NVC-prosessiin ja hankkii ammattimaiset opetustaidot
 • hankkii vähintään vuoden opetuskokemuksen NVC:stä, merkittävän määrän valmennuskokemusta vähintään kolmen sertifioidun NVC-kouluttajan kanssa sekä osallistuu vähintään 50 koulutuspäivään.

Käytännössä CNVC:n koulutusohjelma koostuu kuudesta askeleesta, jotka ovat ennakkorekisteröityminen, rekisteröityminen, arviointiin valmistautuminen 3-5 vuoden ajan, ydinarviointi, arviointi ja sertifiointi. Valmistumisen jälkeen sertifioidut kouluttajat uusivat sitoumuksensa CNVC-organisaatioon vuosittain.

Jos kiinnostuit CNVC:n koulutusohjelmasta, löydät siitä lisätietoja täältä (englanniksi).