RAKENTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN OHJAAJA -KOULUTUS

Koulutuksen sisältö

Osa 1, lähipäivät 1, 2 ja 3

 • ennakkotehtävä
 • Nonviolent Communication - tausta ja tavoite
 • ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet, HTTP: havainto, tunne, tarve, pyyntö
 • 8 erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
 • teoriaa ja harjoituksia
 • välitehtävä

Osa 2, lähipäivät 4, 5 ja 6

 • empatia käsitteenä ja käytännössä
 • sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen
 • vihan käsitteleminen
 • palautteen antaminen
 • teoriaa ja harjoituksia
 • välitehtävä + empatiaparit

Osa 3, lähipäivät 7, 8 ja 9

 • yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen
 • haasteellisen viestin vastaanottaminen
 • pyyntöjen esittäminen
 • ryhmässä toimiminen: selkeys ja avoimuus
 • EIn sanominen ja kuunteleminen
 • pelottavan viestin kertominen
 • TRE (Trauma Releasing Exercises) - stressin ja jännityksen purkaminen kehosta
 • teoriaa ja harjoituksia
 • välitehtävä

Osa 4, lähipäivät 10,11 ja 12

 • keskeyttäminen yhteyttä vaalien
 • ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • syvät uskomukset ja niiden muuttamisen mahdollisuudet
 • häpeän tunteen syvempi ymmärtäminen ja käsittely (oma moka)
 • voimakkaiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely
 • teoriaa ja harjoituksia
 • välitehtävä

Osa 5, lähipäivät 13, 14 ja 15

 • sovittelu - kolmantena osapuolena toimiminen
 • ristiriitoihin suhtautuminen
 • sovittelijan työkalupakki
 • valmistautuminen haastaviin tilanteisiin
 • Mindfulness
 • teoriaa ja harjoituksia
 • välitehtävä

Osa 6, lähipäivät 16, 17 ja 18

 • kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
 • elämämme strategiat
 • toimintamallit kriisitilanteissa
 • sisäiset ristiriitatilanteet: syvempi itse-empatia
 • itseluottamus ja omien arvojen mukainen toiminta
 • kiitollisuus ja sen ilmaiseminen
 • teoriaa ja harjoituksia