Kati Naumanen

Kiinnostuin NVC:sta1990-luvun lopulla, jolloin osallistuin useisiinHanna Savannan ja myös Leena-Maija Hurmeen järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi kävin Marshall Rosenbergin koulutuksissa Suomessa ja Virossa. Työskentelin tuolloin kaupallisen lentoliikenteen parissa lähinnä myynti- ja esimiestehtävissä. Työnantajani ovat arvostaneet avoimuuttani, vastuunottoani, vuorovaikutustaitojani sekä kykyäni suoriutua tarvittaessa valtavistakin työmääristä. Suuret työmäärät sekä merkittävät muutokset ajoivatkin minut työurani ensimmäisen työuupumuksen partaalle. Ystävien, läheisten ja NVC:n avulla minulla oli rohkeutta tehdä päätöksiä, joiden ansiosta siirryin sellaisiin tehtäviin, joissa minun oli helpompaa huolehtia niin omasta kuin perheeni hyvinvoinnista.


Kaupallisen lentoliikenteen parista kohti merkityksellisempää työuraa

2003 päättyi urani kaupallisen lentoliikenteen parissa. Kaupallinen ura ei enää tyydyttänyt merkityksellisyyden tarvettani, vaan kaipasin elämääni uudenlaista työtä. Samaan aikaan nuorempi lapseni aloitti koulunkäynnin, jolloin halusin muutenkin rauhoittaa työ- ja yksityiselämääni. Hyvin pian

päädyin sivutoimisesti kouluttajaksi Markkinointi-Instituuttiin ja sieltä mutkien kautta opettajaksi ammattikorkeakouluun. Samalla jatkoin aktiivisesti NVC-opintoja, ja toimin myös useissa NVC-koulutuksissa Hanna Savannan assistenttina. Minulla oli mahdollisuus osallistua useisiin kansainvälisiin
koulutuksiin, kuten IIT -koulutukseen Sveitsissä, jossa Marshall Rosenberg toimi pääkouluttajana, syventävään NVC-koulutukseen Saksassa (kouluttajina mm. Robert Gonzales, Susan Skye, Wesley Taylor ja Tove Widstrand) sekä useisiin Liv Larssonin ja Kay Rungin järjestämiin koulutuksiin Virossa.

Kouluttajan ja opettajan tehtävissä merkityksellisyyden tarpeeni tyydyttyi huomattavasti paremmin kuin kaupallisissa tehtävissä, joissa työn tavoitteet mitattiin taloudellisessa menestymisessä, vastaavasti kouluttajana taas opiskelijoiden oppimisessa, johon vaikuttaa suuresti se, millaisen oppimisympäristön yhdessä luomme.


Sertifioitu NVC-kouluttaja vai akateemiset opinnot?

Kun olin osallistunut Marshall Rosenbergin kymmenen päiväiseen IIT-koulutukseen, aloitin jo tuolloin sertifioitumis-prosessin kansainväliseksi NVC-kouluttajaksi, mutta jätin sen tuolloin kesken. Samoihin aikoihin aloitin kasvatustieteen ja sosiaalipsykologian tutkinto-opinnot, sillä haaveeni on yhdistää NVC-filosofiaa oppimiseen ja opettamiseen. Valmistuin Helsingin yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi 2011. Sivuaineinani olivat sosiaalipsykologia sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Toimin yliopisto-opintojen aikana myös päätoimisena AMK opettajana ja viiden lapsen uusioperheen äitinä, joten varsinaiset NVC-opinnot jäivät joksikin aikaa, vaikkakin NVC-opit olivat merkittävä apu niin uusioperheen arjessa kuin opettajan työssä. Uusioperheemme hajosi varsin dramaattisesti vuoden 2014 lopussa, jolloin jälleen kerran ystävien ja läheisten tuki sekä NVC auttoivat minua luottamaan siihen, että elämällä on vielä paljon merkityksellisiä asioita tarjottavanaan.


Mikä toisi vieläkin enemmän merkitystä työelämääni?

Aloitin NCV-opinnot uudelleen vuonna 2016, jolloin osallistuin alkuvuodesta Robert Krzisnikin Embodying NVC-koulutukseen, ja koin, että olin tullut takaisin kotiin, sillä niin monet tarpeet tyydyttyivät NVC-yhteisössä. Valmistuin Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi (RVO) syyskuussa 2016, minkä jälkeen olen toiminut Hanna Savannan assistenttina RVO-koulutuksissa.

Jatkan työtäni AMK lehtorina ja opetuksessani merkityksellisimpiä osuuksia ovat ne, joissa koen aitoa yhteyttä opiskelijoihin ja pystyn joko edistämään heidän oppimistaan, tukemaan heidän työskentelyään kohti omia unelmiaan tai tukemaan heidän hyvinvointiaan. Maisteriopintojen jälkeen olen jatkanut myös muita akateemisia opintoja sekä monia ei-tieteellisiä opintoja. NVC-filosofia on minulle rakkain, tervehdyttävin ja voimallisin menetelmä, johon olen tutustunut. Ja siksi uskon, että NVC-taitojen oppiminen edistää ihmisten hyvinvointia. Haluan kouluttaa niin, että se olisi monella tavalla antoisaa yhdessä oppimista kaikille.