KOULUTUSPALAUTTEITA

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajilta 

"Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutus on auttanut minua kehittymään omassa työssäni tehdessäni uudelleensijoittumisvalmennuksia. Osaan kuunnella eri tavalla, heijastaa kuulemaani ja rakentaa luottamusta, auttaa ihmisiä löytämään omat kyvykkyytensä. Kykyni kohdata ihmisiä on herkistynyt ja omat voimavarani vahvistuneet. Vaikutus tuntuu luonnollisesti elämän muillakin alueilla, ei vain työssäelämässä." Helvi Mustonen, career coach, AS3

”Koulutus antoi elämääni upeita taitoja sekä perheemme, parisuhteeni että työni suhteen! Elämä ei todellakaan mennyt hukkaan koulutukseen panostamalla, tällaisia taitoja kannattaisi harjoitella jo paljon aiemminkin elämän varrella! Sain sekä kouluttajilta, ryhmäläisiltä ja empatiapariltani tarpeellista ja merkityksellistä tukea omaan kehittymiseeni. Suosittelen lämpimästi.”  Tytti Laine, yrittäjä, toimitusjohtaja

”Vuoden mittaisessa koulutuksessa sain uusia ajatuksia siihen, miten onnistua vuorovaikutuksen rakentamisessa. Myös itsetuntemus ja omien tarpeiden tunnistaminen kasvoi koulutuksessa.” Tuija Siniketo, Dipl. psykosynteesivalmentaja

 ”NVC -prosessi on tarjonnut minulle yksinkertaisen ja armollisen tavan ymmärtää, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, niin itsessäni kuin toisissa. Kurssin myötä löysin polun kohti empaattisempaa olemista ja vuorovaikutusta. Muutos lähtee itsestä.”  Juho Honkasilta, KM, Tohtorikoulutettava

Opettajan ammatissa yritän ymmärtää kaikkia oppilaita ja heidän käyttäytymistään, jotta voisin mahdollisimman hyvin tukea jokaisen oppimista. NVC antaa tähän konkreettiset työkalut ja auttaa minua näkemään oppilaan tarpeita myös väkivaltaisen ja häiritsevän käyttäytymisen takana. Ida Hummelstedt-Djedou, luokanopettaja

”Hannan ja Saran koulutuksissa ei pelkästään opita NVC-prosessia, vaan eletään sitä. Suosittelen lämpimästi!”  Sari Pekki, laatupäällikkö


Työyhteistövalmennuksesta


”Vuorovaikutustaitojen kehittäminen on tuonut paljon laadullista sisältöä varhaiskasvatustyöhömme päiväkodissamme. Asioiden ymmärtäminen, mikä voi olla takana siinä miten ihmiset käyttäytyvät (niin pienet kuin isot) auttaa meitä arjen työssä. Olemme saaneet konkreettisia työkaluja asioiden selvittämiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kuten esim. konflikteissa.  

NVC -pohjaisella työyhteisövalmennuksella on ollut merkittävä vaikutus työyhteisömme hyvinvointiin ja tätä kautta työssä jaksamiseen ja palvelun laadun parantumiseen. Yhteisöllisyys ja yhteistyö on lisääntynyt, millä on ollut suuri merkitys arjen jokapäiväisessä työssä ja meneillään olevassa muutoksen myllerryksessä.  

Toimintamme arviointiin työyhteisövalmennuksella on ollut merkittävä vaikutus; miksi toimimme kuten toimimme, palautteen anto,  jne. Tällä kaikella on suora vaikutus varhaiskasvatuksemme laatuun.  

Esimiehenä olen saanut  konkreettisia työkaluja lähiesimiestyöhön kuten esim. konfliktien selvittämiseen, palautteen antamiseen, kehityskeskusteluihin, toiminnan kehittämiseen sekä kaikkiin vuorovaikutustilanteisiin.  

Ammatillinen osaaminen (ja osaamisen tiedostaminen) on lisääntynyt meillä kaikilla työyhteisövalmennukseen osallistuneilla.” Sari Alahäivälä, päiväkodinjohtaja

"Savanna ConneXions Oy toteutti vuonna 2014 Espoon kaupungin sivistystoimelle koulutustilaisuuden: Epäasiallisen kohtelun käsitteleminen ja siihen vastaaminen. Koulutus sai osallistujilta erinomaiset palautteet. Erityisesti pidettiin kouluttajan tuomista työkaluista haastaviin tilanteisiin ja niiden liittämisestä elävään elämään. Ilahduttavaa oli havaita, että osallistujat olivat innostuneita ja rohkaistuneita kokeilemaan saamiaan oppeja myös käytännön tilanteissa. Suosittelen Savanna ConneXions:ia vastaavanlaisten valmennusten toteuttajaksi." Juhani Grönqvist, Erityissuunnittelija / työhyvinvointi / Sivistystoimi / Esikunta / Henkilöstöyksikkö


Muilta kursseilta

"Herätti ajatuksia, antoi keinoja arkipäivän tilanteisiin."  "Uskomatonta, kuinka yhden päivän kurssilla voi oppia niin paljon. Kuin olisi oppinut uuden kielen (tai ainakin alkeet!) Aukaisi monta solmua menneisyydestä ja antoi uuden tavan ajatella. Antoi paljon eväitä arkielämän kommunikointitilanteisiin (sekä työhön, että yksityiselämään). Oppi myös tuntemaan työtovereita eri tavalla - kivempi työskennellä yhdessä. tämän kautta oppii tuntemaan ehkä paremmin jopa itseään. Materiaalit olivat aivan ihastuttavat."

"Toisaalta antoi minulle rohkeutta miettiä mikä on minulle tärkeätä (tiedostaa omat tarpeeni) ja ymmärrystä asiaan, että muilla voi olla aivan erilaiset tarpeet”

"Uutta ajattelutapaa, asioita voi ratkaista rauhanomaisemmalla tavalla. Pätee töissä kuin kotonakin, ihan missä vaan."

"Antoi ajattelemisen aihetta esittää asiat ihmissuhteissa niin, että huomioi toisen, sekä arvostaa myös erilaisuutta ja yrittää ymmärtää sitä."


"Sain enemmän itseluottamusta ja rohkeutta lähestyä vaikeita / epämiellyttäviä tilanteita / asioita. Uskallan nyt rohkeammin sanoa / kertoa miltä minusta tuntuu."

"Suosittelen kaikille! Erityisesti esimiesasemassa, kasvatustyössä (opettajat etc.), palveluammateissa ja kommunikointityössä oleville."

"Suosittelen yhtenäiselle töitä tekevälle porukalle, kaikille kerralla."

"Aion hyödyntää (yrittää oppia) niin työssäni kuin kotona lapseni kanssa."

"Aion yrittää ajatella ennen kuin toimin 'vaikeassa' tilanteessa. Yritän selvittää mitä asian taustalla voi olla."

"Aion miettiä miten voisin kommunikoida rakentavasti niin, etten mene liikaa toisten mielipiteiden mukaan."

"Hyödynnän sitä jokapäiväisessä elämässä, joskus onnistun hyvin, joskus vähemmän hyvin. Suunta on kuitenkin selvä."


"Aion ajatella kaksi kertaa mitä sanoo tietyissä tilanteissa. Yleisessä kanssakäymisessä."

"Vaikeissa asioissa NVC helpottaa elämää."

"Olen tosi iloinen, että kurssi antoi minulle niin paljon uutta opittavaa arvojärjestyksestä. Paljon kiitoksia Hannalle!"

"Kiitos Hanna tuestasi, neuvoistasi, rohkaisuistasi, lohduttamisestasi ja pelkästä läsnäolostasi."

"Todella upeasti järjestetty päivä. Luonteva ja erittäin helposti lähestyttävä "luennoitsija"!!! Erittäin mielenkiintoinen päivä!"

"Aihe minulle uusi, todella mielenkiintoinen. Pakko päästä kokeilemaan heti. Hyvä Hanna!" 

"Sain uutta suuntaviivaa toiminnalleni ihmisten kanssa. Tunnen kiitollisuutta, että sain olla mukana."