Pääkouluttaja Hanna Savannahanna_savanna-www.jpg

on kansainvälisesti sertifioitu Nonviolent Communication (NVC) vuorovaikutustaitojen kouluttaja  (CNVC Certified NVC Trainer) ja sovittelija.

Hanna Savanna on kouluttanut Nonviolent Communicationia, Rakentavaa vuorovaikutusta sekä sovitellut vuodesta 1999 lähtien.

Vastuun ottamista itsestä ja muista

Aloin opiskella Nonviolent Communicationia vuonna 1997 kun kiinnostuin ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta syvemmin kokemieni riitojen ja erojen myötä. Sain lapseni vuosina -94 ja -96, mikä oli suunnattoman suuri muutos elämässäni. Opettelin vielä ottamaan vastuuta omasta elämästäni, kun ymmärsin, että olen vastuussa myös lasteni hyvinvoinnista.

NVC -prosessin kehittäjä Marshall Rosenberg on ollut tärkein opettajani. Olen osallistunut hänen sekä monen muun NVC-kouluttajan useille eri pituisille kursseille ympäri maailmaa.

Merkityksellistä työtä

Perustin oman yritykseni, Savanna ConneXionsin vuonna 2000. Huomasin pian, että opin tehokkaimmin opettamalla muita ja valmistuin kansainvälisesti sertifioiduksi NVC-kouluttajaksi 2002.

Olen kiertänyt ja kouluttanut sekä sovitellut Suomessa vuodesta 1999 lähtien. Miten merkityksellistä työni minulle onkaan! Olenkin sanonut usein, että olen löytänyt itselleni sopivimman tavan tyydyttää tehokkaimmin tarvettani edistää toisten hyvinvointia. Tuntuu niin hyvältä kun pystyy auttamaan muita!                                                        

Nonviolent Communication on minulle paljon enemmän kuin vuorovaikutustaito tai työkalu. Siitä on tullut elämäntapani. Se tukee minua itseni ja muiden ymmärtämisessä, lasteni kasvattamisessa sekä koko maailman jäsentämisessä.

Lisäksi kehotietoisuutta

Kuluneena vuosikymmenenä olen kiinnostunut myös yhä enemmän kehotietoisuudesta tutustuttuani mm. rosenterapiaan, osteopatiaan, mindfullnessiin, klassiseen ratsastukseen ja opiskeltuani mm. luonnollisia hevostaitoja syventävällä 3-vuotisella kurssilla ja saatuani koko ajan enemmän yhteyttä omaan kehooni.

Vuonna 2009 aloin opiskella TRE-menetelmää. TRE-harjoitukset tuovat usein tunteita esille ja NVC auttaa niiden ymmärtämisessä. Teemme TRE-harjoitteita mm. yksilö- ja ryhmätapaamisissa sekä NVC-kursseilla. Lisätietoa TRE-menetelmästä