TILAUSKOULUTUKSET JA LUENNOT

Savanna ConneXions Oy järjestää kaikille avoimien koulutusten lisäksi eri kohderyhmille ympäri Suomea myös yksilölliseti suunniteltuja vuorovaikutuskoulutuksia, muutaman tunnin luennoista pitkiin parivuotisiin työyhteisövalmennuksiin. Järjestämme ryhmille myös hyvinvointipäiviä ja viikonloppuja.

Selkeä kommunikointi on yritysmaailmassa oleellisen tärkeää, jotta yritykset menestyisivät nykyajan jatkuvassa kilpailussa. Yrityksillä on usein vaikeuksia saavuttaa asettamansa tavoitteet aikataulussa nimenomaan kommunikointihankaluuksien takia. NVC-taidot edesauttavat löytämään ja käsittelemään myötätuntoisesti todellisia syitä, jotka estävät kehitystä. Näiden syiden paljastuminen tuo selkeyttä kaikille osallisille. NVC:n avulla työntekijät oppivat puhumaan hankalistakin aiheista pelkäämättä, että toiset kuulisivat heidän viestinsä kritiikkinä tai hyökkäyksenä. Molemminpuolisen ymmärryksen luominen ja erimielisyyksien selvittely onkin yksi alue, jolla NVC:tä hyödynnetään.

Monilla yrityksillä, yhteisöillä, kouluilla jne. on tärkeät arvot, jonka mukaan kaikki toivoisi, että toimitaan. Siitä huolimatta törmätään usein siihen, ettei ihmisillä ole tietoa ja taitoja toimia omien arvojensa mukaisesti käytännössä. NVC-opit auttavat ihmisiä löytämään yhteyden itseensä ja toisiin ja toimimaan tarvelähtöisesti, itseä ja toisia kunnioittaen.

Teetätämme ryhmällä usein ihan ensiksi ennakkotehtävän, jossa kyselemme heidän haasteellisista vuorovaikutustilanteistaan. Sen perusteella teemme yksityiskohtaisen suunnitelman ja sisältöehdotuksen tilaajalle. Tästä tavastamme on meitä kovasti kiitetty, koska pystymme helposti ottamaan esille juuri tämän ryhmän haasteet ja käymme heidän haasteellisia tilanteitaan läpi esimerkein ja demonstraatioin. Koulutuksissa tehtävät harjoitukset integroidaan myös jokaisen omiin elämän tilanteisiin, mikä nopeuttaa NVC-taitojen viemistä käytäntöön.  

Työyhteisövalmennuksissamme käytämme myös ennakkotehtävää apuna kartoittamaan mm. työntekijöiden viihtyvyyttä ja motivoituneisuutta työssään. Valmennuksissa koulutamme vuorovaikutustaitoja ja kehitämme työyhteisön tapoja toimia yhdessä työntekijöiden kanssa kohti antoisampaa ja merkityksellisempää yhteistyötä. Pidemmissä koulutuksissa perustamme usein ohjausryhmän, joka koostuu kouluttajien lisäksi työyhteisön edustajista, esimiehistä, hyvinvointihenkilöistä ja työntekijöiden edustajista. Ohjausryhmä tapaa jokaisen koulutuksen jälkeen ja käy läpi edelliset koulutuspäivät sekä suunnittelee seuraavat. Näin asiakkaamme pääsevät vaikuttamaan koulutuksen sisältöön ja toimintaan koko prosessin ajan. 

Yhteistyötä tekevien ryhmien koulutuksissa tarjoamme usein myös sovittelua - aiemmin tapahtuneet käsittelemättömät ikävät tilanteet jäävät usein vaivaamaan ja rasittavat henkilöiden välitä yhteistyötä.

Valmennuksemme ovat antaneet työpaikoille miellyttävän ja yhteistyöhenkisen ilmapiirin lisäksi konkreettisia työkaluja konfliktien käsittelemiseen. 

NVC:n käyttöesimerkkejä yrityksen sisäisessä kommunikoinnissa: 

 • tiimien yhteyden rakentaminen ja ylläpitäminen
 • yhteistyön kehittäminen
 • suoritusten arviointi
 • alaisten johtaminen ja motivoiminen
 • saavutusten huomioiminen ja kiitollisuus
 • palautteen antaminen
 • kehityskeskustelut ja urasuunnittelu
 • työtehtävien priorisointi ja yksinkertaistaminen
 • tyytymättömän alaisen/esimiehen kuunteleminen
 • ristiriitojen selvittäminen
 • organisaatiomuutokset
 • kokouksiin valmistautuminen ja osallistuminen
 • pyytäminen
 • EI:n sanominen
 • tiedotteiden kirjoittaminen
 • kommunikaatiosuunnitelman laatiminen  

NVC:n käyttöesimerkkejä yrityksen ulkoisessa kommunikoinnissa:

 • yrityksen sanoman kertominen uusille asiakkaille
 • tyydyttävien suhteiden rakentaminen asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa
 • laadukkaan asiakaspalvelun tuottaminen
 • sopimus- ja myyntineuvottelut
 • tiedotteiden kirjoittaminen

Palautetta mm. työyhteisövalmennuksistamme.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan sinun porukkasi tarpeisiin Nonviolent Communication -pohjainen koulutus, luento tai muu tapahtuma! 

Koulutamme myös ruotsiksi:
Vi utreder som bäst möjligheterna att hålla såväl kortare helgkurser som en längre utbildningshelhet på svenska. Meddela intresse per mejl till Sara Hellsten (förnamn.efternamn@savannaconnexions.fi).