VALMIITA LUENTOJA JA SUOSITTUJA LUENTOJEN SISÄLTÖJÄ

NVC-perusteet kasvattajille:

Tarpeellinen vuorovaikutus – tarvetietoisuuden merkitys kasvatuksessa (.pdf)

ja sama luento ruotsiksi 

BeHövlig kommunikation - vikten av behovsmedvetenhet i fostran (.pdf)

 

Suosittuja luentojen sisältöjä
- otsikointi tehdään tilaajan kanssa yhdessä eri tilaisuuksiin sopiviksi

 • Nonviolent Communication – tausta ja tavoite
 • Ihmiskäsitys ajattelumme taustalla
 • Ajattelumallit; hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • NVC-prosessi: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Sakaalikieli ja kirahvikieli
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
 • Yhteyden rakentaminen ja säilyttäminen
 • Haasteellisen viestin vastaanottaminen
 • EI:n sanominen ja kuuleminen
 • Vihan käsitteleminen
 • Keskeyttäminen rakentavasti
 • Sisäiset ristiriitatilanteet - empatia itselle
 • Oma moka – sureminen ja oppiminen surun kautta
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • (Työyhteisö)sovittelu – kolmantena osapuolena toimiminen
 • Sovittelijan työkalupakki
 • Valmistautuminen haastaviin tilanteisiin
 • Palautteen antaminen, vastaanottaminen ja pyytäminen