NVC-pohjainen sovittelu


NVC-pohjainen sovittelu on tehokas tapa edistää yhteyttä ihmisten välille kun se on poikki tai vaarassa katketa. NVC-sovittelun avulla käsitellään ristiriitoja rakentavasti ja tehokkaasti.

NVC -sovittelija tukee osapuolia kuulemaan ja kohtaaman toisensa tarvetasolla. Kun ymmärretään, mihin syviin inhimillisiin tarpeisiin tietyt tavat toimia liittyvät, on helpompi muodostaa myös käytännön sopimuksia, jotka huomioivat kaikkien osapuolten tarpeita riittävästi ja ovat sen vuoksi kestäviä.

Sovittelijan tehtävä on muun muassa kääntää väkivaltaiset ilmaisut kuten leimat, tuomiot, kritiikki  ja arvostelu tarvekielelle, jota toisen osapuolen on helpompi kuulla ja ymmärtää. Sovittelija myös auttaa osapuolia löytämään erilaisia luovia ratkaisuja sen sijaan, että jumitettaisiin ”joko tai” -ajatteluun.

NVC -sovittelua on käytetty sekä suurissa konflikteissa ihmisjoukkojen välillä kuten Ruandan sisällissodan jälkimainingeissa ja Israelin ja Palestiinan välisissä ristiriidoissa että yksityisemmissä ristiriidoissa kuten huoltajuuskiistoissa. Olemme sovitelleet työpaikoilla, kouluissa, lastensuojelussa, päiväkodeissa, perheissä sekä naapuri- ja ystäväpiireissä.

Kokenut ja monipuolinen sovittelija

Savanna ConneXions Oy tarjoaa NVC-pohjaista sovittelua 10 vuoden kokemuksella tahoille, jotka työssään kohtaavat ristiriitoja, esim. lastensuojelu ja muu sosiaalityö, esimiestyö, henkilöstöhallinta, oikeusjärjestelmä.

Tuemme myös yksityishenkilöitä, jotka tarvitsevat tukea kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisessa lasten, opettajien, sisarusten, vanhempien, puolisoiden, ystävien ja naapureiden kanssa.

Kouluissa ja työpaikoilla olemme auttaneet ns. kiusaamistapausten käsittelemisessä.

Konflikti on mahdollisuus

Ristiriidat kuuluvat elämään luonnollisena osana kanssakäyntiä ja kehitystä. Rakentava ja tehokas tapa käsitellä niitä nopeuttaa tätä kehitystä.

Kenenkään ei tarvitse olla ”epätoivoisesti jumissa” voidakseen pyytää tukea esimerkiksi sovittelun muodossa. Haluamme madaltaa kynnystä tuen pyytämiseen sekä edistää kulttuuria, jossa ihmiset enenevässä määrin haluavat edistää toistensa hyvinvointia kuuntelemalla ja ymmärtämällä toisiansa.

Uskomme syvästi siihen, ettei ristiriitojen ”maton alle lakaiseminen” tai kieltäminen auta eikä opeta käsittelemään niitä. Todelliset kommunikointitaidot karttuvat avoimen ja rakentavan vuorovaikutuksen avulla.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään sinulle sopiva vaihtoehto tuen saamiseksi!