Rakentavan vuorovaikutuksen perusteista aina ohjaajiksi ja valmentajiksi asti

Savanna ConneXions Oy on järjestänyt Nonviolent Communication -prosessiin pohjautuvia koulutuksia vuodesta 2000.

Elävää, oppivaa vuorovaikutusta

empaattista_kuuntelemista_oulussa_2015.jpgTapamme kouluttaa on vuorovaikutteista, käytännönläheistä ja osallistujien omaa elämäntilannetta tukevaa. Elämme prosessia samalla kuin sitä opetamme.

Otamme huomioon erilaisia oppimistapoja ja teemme koulutuksistamme monipuolisia. Huumori ja leikki ovat koulutuksissamme vahvasti läsnä. Tämä vahvistaa yhteyttä ja tekee oppimisesta hauskaa ja luontevaa.

Panostamme paljon ryhmädynamiikkaan sekä turvallisen ja sallivan ryhmähengen luomiseen. Näin uskaltaa avautua syvemmälle oppimiselle ja eheytymiselle.

Kouluttajamme on pitkän kokemuksen omaava pääkouluttaja CNVC Certified Trainer Hanna Savanna sekä jo koulutuksen aiemmin käyneet assistentit.

Koulutamme ja järjestämme tapahtumia monien yhteistyökumppaneiden kanssa ympäri Suomea.

Tilausluennoista pitkäaikaisiin koulutuksiin

Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus

sekä sovittelukoulutuksia ja syventäviä NVC-koulutuksia.

Uusin koulutuskokonaisuus, Rakentavan vuorovaikutuksen valmentaja -pilottikoulutus alkoi syksyllä 2014.

Lisäksi meillä on eri tarpeisiin soveltuvia luentoja ja organisaatioiden tarpeisiin räätälöityjä tilauskoulutuksia.