Rakentavan vuorovaikutuksen perusteista aina ohjaajiksi ja valmentajiksi asti

Savanna ConneXions Oy järjestää Nonviolent Communication -prosessiin pohjautuvia koulutuksia Suomessa ja kansainvälisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.


Elävää, toimivaa vuorovaikutusta

empaattista_kuuntelemista_oulussa_2015.jpgTapamme kouluttaa on vuorovaikutteista ja käytännönläheistä. Elämme prosessia samalla kuin sitä opetamme.

Otamme huomioon erilaisia oppimistapoja ja käytämme luentojen lisäksi paljon toiminnallisia harjoituksia, sekä vuorovaikutteisia että kehollisia.
Huumori ja leikki ovat vahvasti läsnä. Olemme huomanneet, että yhdessä nauraminen - niin kuin itkeminenkin - vahvistaa yhteyttä ryhmän sisällä.

Tuemme erityisesti ryhmäytymistä, niin että kaikki kokisivat ryhmän sallivaksi ja turvalliseksi ja rohkaistuisivat avautumaan syvemmälle oppimiselle, joka saattaa olla terapeuttista ja eheyttävää.

Koulutuspalautteita


Kaikille avoimista koulutuksista tilausluentoihin ja valmennuksiin

Ensimmäiseksi askeleeksi suosittelemme sinulle Rakentavan vuorovaikutuksen perusteita. Sen käytyäsi voit päättää, jatkatko koko Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksen loppuun saakka.

Voit myös tilata työ- tai muulle yhteisöllesi luentoja ja tilauskoulutuksia toivomistasi aiheista.