Rakentava vuorovaikutus on yhteyttä sekä itseen että toiseen

Rakentava vuorovaikutus perustuu Nonviolent Communication ™, NVC menetelmään.

Se tukee ihmisen kehitystä itsenäisyyteen ja vastavuoroisuuteen kommunikaation avulla. Ihminen tunnistaa tarpeensa ja pystyy ilmaisemaan ne sekä löytämään niiden tyydyttämiseksi strategiat, jotka eivät vahingoita muita. Ihminen oppii ymmärtämään myös muiden tarpeita ja osaa sopeuttaa omaa toimintaansa niin, että kaikkien tarpeita huomioidaan.

Juuri tämä aitojen perustarpeiden tasolle asti meneminen tuo vuorovaikutukseen aitoutta ja käytännöllistä toimivuutta.

Menetelmä auttaa löytämään toimivia ratkaisuja myös konflikteissa ja muissa haastavissa tilanteissa.

Toimii kaikessa vuorovaikutuksessa

Esimerkiksi
  • työyhteisössä ja asiakaspalvelussa
  • ryhmissä
  • henkilökohtaisissa ihmissuhteissa
  • perheessä ja sukulaisten kesken
  • oppilas ja opettaja -suhteissa
  • rikoksentekijä ja uhri -suhteissa
  • potilas ja hoitaja -suhteissa

Savanna ConneXions Oy

 - avointa koulutusta, tilauskoulutuksia sekä tukea ja sovittelua

Järjestämme vuorovaikutuskoulutusta, ristiriitojen ja konfliktien sovittelua, yksilöllistä elämän- sekä työnohjausta soveltaen rakentavaa, myötäelävää vuorovaikutusta (Nonviolent Communication, NVC). 

Saat meiltä sovittelijan erilaisten konfliktien selvittämiseen esim. työpaikalla, parisuhteessa tai perhe-elämässä. Meiltä saat apua myös sisäisiin ristiriitatilanteisiin.


Vuorovaikutuskoulutusta yhteisöllesi

Aloitamme useimmiten kahden päivän inspiroivalla Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet -koulutuksella.

Koulutuksessa selviää miten ilmaista itseään niin, että laadukas yhteys säilyy, miten antaa palautetta, miten sanoa EI, miten kohdata hyökkäys muuttumatta uhriksi tai antamatta periksi.

Koulutuksessa sisäistetään myös, kuinka uhkailu, vaatimukset ja rangaistukset estävät vuorovaikutuksen ja kuinka empatia, sanavalintojen lisäksi, kehittää yhteistyöhalua ja edistää ratkaisun löytymistä.

Teemme erilaisia harjoituksia sekä pareittain että ryhmissä.

Usein koulutus jatkuu työyhteisön toimintaa kehittävänä valmennuksena.

Voimme räätälöidä jatkon tarpeittenne mukaan. Ota yhteyttä!

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja-koulutuksessa Oulussa 2015