Ajankohtaista

Tähän päivititetään pian Savanna ConneXionsin ajankohtaisia asioita.


Tilauskoulutukset

Tilaa yrityksellesi konkreettista vuorovaikutuskoulutusta monipuolisesta tarjonnasta!

Jo pitkään esimiesten parissa työskennelleinä havaitsimme, että johtamistyötä tekevät arvostavat suuresti vuorovaikutustaitoja ja niiden oppimista. Perustimme uuden yrityksen, Valmennustalo Virta Oy:n, joka järjestää pidempiä esimiesvalmennuksia.

Uusi koulutusohjelmamme tukee esimiesten tarpeita tehokkaasti tarjoamalla välineet ihmisten johtamiseen tavoitteiden suuntaisesti, toimivien ryhmien rakentamiseen ja muutoksen onnistuneeseen johtamiseen. Se soveltuu hyvin kaikille johto- ja esimiestehtävissä oleville, jotka tietävät tuloksekkaan johtamisen olevan ennen kaikkea motivaation, innostuksen ja osaamisen mahdollistamista. Se soveltuu jokaiselle, joka haluaa aktiivisesti kehittää entistä avoimempaa ja inhimillisempää työkulttuuria. Se sopii sinulle, joka haluat toimia itsetuntoisesti ja jämäkästi käyttämällä myös luovuutta ja innovatiivisuutta johtamistehtävissä - omaa itseäsi ja toisia kunnioittaen.

Savanna Connexions tarjoaa NVC-prosessiin perustuvia valmennuksia konfliktien käsittelyyn, sovitteluun, esiintymistaitoihin, asiakaspalveluun sekä myyntityöhön.

1) Rakentava vuorovaikutus peruskurssi

2) Rakentava vuorovaikutus jatkokurssi

3) Rakentava vuorovaikutus jatko2kurssi

4) Konfliktien käsittelyn perustaidot

5) Sovittelu (jatko-kurssi konfliktien käsittelyn perustaidoille)

Selkeä kommunikointi on yritysmaailmassa oleellisen tärkeää, jotta yritykset menestyisivät nykyajan jatkuvassa kilpailussa. Yrityksillä on usein vaikeuksia saavuttaa asettamansa tavoitteet aikataulussa nimenomaan kommunikointihankaluuksien takia. NVC-taidot edesauttavat löytämään ja käsittelemään myötätuntoisesti todellisia syitä, jotka estävät kehitystä. Näiden syiden paljastuminen tuo selkeyttä kaikille osallisille. NVC:n avulla työntekijät oppivat puhumaan hankalistakin aiheista pelkäämättä, että toiset kuulisivat heidän viestinsä kritiikkinä tai hyökkäyksenä. Molemminpuolisen ymmärryksen luominen ja erimielisyyksien selvittely onkin yksi alue, jolla NVC:tä hyödynnetään.

NVC:n käyttöesimerkkejä yrityksen sisäisessä kommunikoinnissa:

 • tiimien yhteyden rakentaminen ja ylläpitäminen
 • yhteistyön kehittäminen
 • suoritusten arviointi
 • alaisten johtaminen ja motivoiminen
 • saavutusten huomioiminen ja kiitollisuus
 • palautteen antaminen
 • kehityskeskustelut ja urasuunnittelu
 • työtehtävien priorisointi ja yksinkertaistaminen
 • tyytymättömän alaisen/esimiehen kuunteleminen
 • ristiriitojen selvittäminen
 • organisaatiomuutokset
 • kokouksiin valmistautuminen ja osallistuminen
 • pyytäminen
 • EI:n sanominen
 • tiedotteiden kirjoittaminen
 • kommunikaatiosuunnitelman laatiminen  

NVC:n käyttöesimerkkejä yrityksen ulkoisessa kommunikoinnissa:

 • yrityksen sanoman kertominen uusille asiakkaille
 • tyydyttävien suhteiden rakentaminen asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa
 • laadukkaan asiakaspalvelun tuottaminen
 • sopimus- ja myyntineuvottelut
 • tiedotteiden kirjoittaminen