Share |

KOULUTUKSET

Savanna ConneXions Oy on järjestänyt Nonviolent Communication -prosessiin pohjautuvia koulutuksia vuodesta 2000. Tapamme kouluttaa pyrkii olemaan mahdollisimman vuorovaikutteista, käytännönläheistä ja osallistujien omaa elämäntilannetta tukevaa ja edistävää. Elämme prosessia samalla kuin sitä opetamme. Pyrimme myös ottamaan huomioon erilaisia oppimistapoja ja tekemään koulutuksistamme monipuolisia. Huumori ja leikki on meidän koulutuksissamme vahvasti läsnä ja usealta osallistujalta olemme saaneet kuulla, miten paljon tämä vahvistaa yhteyttä ja tekee oppimisesta hauskaa ja luontevaa. Panostamme myös paljon ryhmädynamiikkaan ja turvallisen ja sallivan ryhmähengen luomiseen, jotta halukkaille on turvallista uskaltaa avautua syvemmälle oppimiselle ja myös eheytymiselle.

Kouluttajamme on pitkän kokemuksen omaava CNVC Certified Trainer Hanna Savanna ja uutta tuulta purjeisiin puhaltava innostunut kehityspsykologian maisteri Sara Hellsten.

Koulutamme ja järjestämme tapahtumia erilaisissa tiloissa. Esimerkkejä näistä on Koulutuskeskus Arkki Sipoossa, kirjakustantamo Basam Books, Ystävyyden Majatalo, sekä eri koulut, seurakuntasalit, kirjastot, kesäyliopistot jne. Oma vakituinen koulutustila pääkaupunkiseudulla on myös etsinnän alla.

Meillä on vuosien varrella ollut tarjolla erilaisia koulutuskokonaisuuksia. Tällä hetkellä tarjoamme peruskursseja, vuoden mittaisia Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutuksia, sovittelukoulutuksia, syventäviä NVC-koulutuksia sekä luentoja ja eri organisaatioiden tarpeisiin räätälöityjä tilauskoulutuksia. Uusin koulutuskokonaisuus, Rakentavan vuorovaikutuksen valmentaja -koulutus alkaa syksyllä 2014 ja siihen kutsutaan jo valmistuneita Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajia. Valmentajia ilmestyy muissa koulutuksissa assistentteina ja kanssakouluttajina pikku hiljaa.