Share |

Tavoitteena on yhteys itseen ja toiseen ihmiseen sekä konfliktien käsittely yhteyden avulla 

NVC tukee ihmisen kehitystä itsenäisyyteen ja vastavuoroisuuteen kommunikaation avulla. Itsenäisyydellä tarkoitetaan tässä sitä, että ihminen tunnistaa tarpeensa ja pystyy ilmaisemaan ne sekä löytämään niiden tyydyttämiseen strategiat, jotka eivät vahingoita muita. Vastavuoroisuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen ymmärtää muiden tarpeet suhteessa omiinsa ja pyrkii sopeuttamaan omaa käytöstään myös muiden hyvinvoinnin mukaan.

NVC-prosessia voi soveltaa kaikessa vuorovaikutuksessa.

Esimerkiksi:
 • työyhteisön jäsenet
 • pariskunnat
 • aikuinen ja lapsi
 • sukulaiset
 • oppilas ja opettaja
 • rikoksentekijä ja uhri
 • ystävät
 • potilas ja hoitaja
 • ryhmät

NVC-prosessi korostaa yksilön vastuuta ja erottaa selkeästi toisistaan:

 • havainnot ja tulkinnat
 • tunteet ja ajatukset
 • tarpeet ja pyynnöt
 • pyynnöt ja vaatimukset
 • sympatian ja empatian

Savanna ConneXions Oy

on perustettu vuonna 2000. Järjestämme vuorovaikutuskoulutusta, ristiriitojen ja konfliktien sovittelua, yksilöllistä elämän- sekä työnohjausta soveltaen rakentavaa, myötäelävää vuorovaikutusta (Nonviolent Communication, NVC).

Vuorovaikutuskoulutusta kaikenlaisiin tilanteisiin

Aloitamme yleensä kahden päivän pituisella NVC:n perusteet -kurssilla, jonka tavoitteena on, että kurssilaiset ymmärtävät, millainen merkitys on sanavalinnoilla – miten ilmaista itseään niin, että laadukas yhteys säilyy, miten antaa palautetta, miten sanoa EI, miten kohdata hyökkäys muuttumatta uhriksi tai antamatta periksi. Kurssilla sisäistetään myös, kuinka uhkailu, vaatimukset ja rangaistukset estävät vuorovaikutuksen ja kuinka empatia, sanavalintojen lisäksi, kehittää yhteistyöhalua ja edistää ratkaisun löytymistä.

Kuka tahansa voi tilata meiltä sovittelijan erilaisten konfliktien selvittämiseen esim. työpaikoilla, parisuhteessa tai perhe-elämässä. Meiltä saa apua myös yksilön sisäisiin ristiriitatilanteisiin.